TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Willsoft Oy
Y-tunnus: 0856972-8
Vanhan Paukun tie 1, 62100 LAPUA
helpdesk [at] willsoft.fi

Yhteyshenkilön yhteystiedot

Marko Ojala
tietosuoja [at] willsoft.fi

Rekisterin nimi

Willsoft Oy:n yritysasiakasrekisteri, joka perustuu asiakkuuteen, potentiaaliseen asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteydenottoon.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritysasiakasrekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen laskuttamiseen, asiakaspalveluun sekä kriittisten käyttötiedotteiden lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 

  • Henkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja kieli
  • Organisaation nimi ja yhteystiedot
  • Yhteydenottoja koskevia tietoja
  • Internet-sivuston käyttöön liittyviä tietoja (vieraillut sivut, IP-osoite ja selaintiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Voimme saada tietoja myös rekisteröidyn työnantajalta tai yhteistyökumppanilta.

Tietojen vastaanottajat

Rekisterin käsittelemiseksi hankittuja IT-järjestelmiä tuottavat yritykset, joiden palvelut sijaitsevat EU:n alueella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät, joissa rekisteri sijaitsee on suojattu asianmukaisesti palomuurien, salasanojen ja muiden yleisesti hyväksyttävien teknisten keinojen avulla. Pääsy tietoihin annetaan vain organisaatiomme valtuuttamille henkilöille.

Tietojen säilytysaika

Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan viimeistään kolme kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme tietoihin tarvittavat muutokset tai poistamme tarpeettomat, virheelliset tai vanhentuneet tiedot. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa, ilmoittamatta siitä erikseen.

Päivitetty 25.1.2021